Kompressorer och tryckluftsutrustning

Vi utför service och reparationer på de flesta förekommande fabrikat av kompressor på marknaden. Genom bl.a. läcksökning och daggpunktsmätning av tryckluftssystemet eller montering av nya rör, kan vi få din kompressor att få en längre livslängd. Vid installation kan vi genomföra allt från montage av rörsystem och elinstallation till igångkörning. Vi gör även riskbedömningar på rörsystem och kompressor-rum samt energikalkyler på tryckluftssystem.

Vi är återförsäljare för Chicago Pneumatic, som har mer än 100 års erfarenhet inom branschen. Chicago Pneumatic produkter tillverkas och ägs av Atlas Copco. Dessa kompressorer har en väl beprövad teknologi med hög driftsäkerhet och prestanda. Jämfört med en traditionell On-Off-maskin ger frekvensstyrd skruvkompressor mer tryckluft per tillförd kW, tack vare optimerad styrning av motordrift. Det innebär att man kan minska energiförbrukningen med upp till 25%. Samtidigt sänks driftskostnader hos våra kunder med upp till 35%.

Hos Bjäre Industriteknik kan du hyra din kompletta tryckluftslösning. Kontakta oss för mer information om detta.

Vi tillhandahåller många olika sorters kompressorer. Läs mer om det nedan.

Skruvkompressorer

Frekvensstyrd kompressor passar för alla kunder som har en varierad förbrukning av tryckluft. Läs mer

Kolvkompressorer

Kolvkompressorer från Chicago Pneumatic representerar goda prestanda tillsammans med ett högt upplevt värde Läs mer

Scrollkompressorer

Vi erbjuder idag oljefria kolvkompressorer (CLR range & CNR range), oljefria scrollkompressorer (SpiralAir) samt oljefria skruvkompressorer (WISAir) Läs mer

Filter och tillbehör

Ett komplett sortiment torkar, filter, kondensreningsverk och övriga produkter som alla är anpassade för att möta marknadens högt ställda krav på funktion och kvalitet Läs mer